Zdravotnické potřeby

Zdravotnicképotřeby jsou pomůcky, kterésloužík podpoře lidského zdraví. V dnešnídobějsou využívanou možnostíléčby po operačních zákrocích, po úrazech, nebo při rehabilitaci. Nášwebovýportál se zaměřuje na prodej veškerého sortimentu tohoto typu.

Zdravotnické potřeby námi nabízenéjsou na webu rozčleněny do kolonek pro snažšíorientaci. Z nabízeného sortimentu lze vybírat zcela jednoduše, následnězbožíobjednáte a bude vám zasláno na vámi zadanou adresu.

Paltba

Zdravotnické potřeby , které si na našich internetových stránkách objednáte, vám budou zpoplatněny podle aktuálního ceníku. Platbu lze provést bankovním převodem, platbou na dobírku ( služby Česképošty) nebo osobníplatbou na provozovně, cožvás nestojížádnédalšípoplatky.

Zdravotnické potřeby
2 (40%)1